Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures

Original

" Романс " для скрипки и фортепиано. Д. Шостакович.

Traducció

"Romanç" per a violí i piano. Shostakovich.