Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures

Original

Mostly Jacques Arcadelt. Two pieces by both Francesco de Layolle and Francesco Corteccia also included. Misc. This "true" second book of madrigals was printed by the publisher Gardano only one month after the original 2nd book of madrigals, printed by Scotto, was published. Gardano felt that the earlier publisher had falsely attributed many madrigals to Arcadelt that weren't originally his. Oddly enough, even after his complaints Gardano ended up misattributing at least 4 pieces in what was supposedly a purely Arcadelt song-book.

Traducció

Majorment Jacques Arcadelt. Dues peces per tant Francesco de Layolle i Francesco Corteccia també van incloure. Misc. Aquest "veritable" segon llibre de madrigals va ser imprès per l'editorial Gardano només un mes després que el segon llibre original de madrigals, imprès per Scotto, va ser publicat. Gardano sentir que l'editor anterior havia atribuït falsament molts madrigals a Arcadelt que no estaven originalment la seva. Per estrany que sembli, fins i tot després que les seves queixes Gardano acabar atribuir erròniament almenys 4 peces en el que suposadament era una cançó-llibre purament Arcadelt.
Peticions recents