Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures

Original

Dear, may some other - Complete score. Tr Tr T. Ayres or Fa Las for 3 Voices. Arrangements and Transcriptions. Hilton, John.

Traducció

Benvolgut, pot algun altre - Complete score. Tr tr T. Ayres o Fa Les Veus de 3. Arranjaments i transcripcions. Hilton, John.