Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures

Original

This joyful Eastertide. Anonymous. A cappella. Sacred , Carol. Language. English. SATB. Tune. East­er-Tide, from Da­vid’s Psalm­en, Am­ster­dam, Hol­land. 1685.

Traducció

Aquesta alegria pasqual. Anònim. A capella. Sagrat, Carol. Idioma. Anglès. SATB. Melodia. Pasqua-Marea, a partir de David Psalmen, Amsterdam, Holanda. 1685.