Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures $1.80

Original

The Rising of the Moon. Irish Folk Song. Choir sheet music. Fiddle sheet music. Violin sheet music.

Traducció

L'aixecament de la Lluna. Irish Folk Song. Partitures Cor. Partitura del violí. Partitures per a violí.

Original

The Rising of the Moon composed by Irish Folk Song. Arranged by Roger Emerson. For Choral, Fiddle, Tambourine. SATB. Choral. 12 pages. Published by Hal Leonard. HL.8744163. As a follow-up to Roger's successful Riversong and Mountain Dance , here is a delightful Irish folksong adapted for young voices. With a driving Celtic beat, fiddle and tambourine, The Rising of the Moon tells the story of Sean O'Farrell who is gathering up the troops for battle. Easily learned and cleverly arranged. Available separately. SATB, SAB, 2-Part and ShowTrax CD. Performance Time. Approx. 45.

Traducció

La sortida de la Lluna composta per Irish Folk Song. Arreglat per Roger Emerson. Per Coral, violí, pandereta. SATB. Coral. 12 pàgines. Publicat per Hal Leonard. HL.8744163. Com seguiment a la reeixida Riversong de Roger i Dansa de la muntanya, aquí és una cançó popular irlandesa encantadora adaptada per veus joves. Amb un ritme celta conducció, violí i pandereta, La sortida de la lluna explica la història de Sean O'Farrell que està reunint a les tropes per a la batalla. Après fàcilment i hàbilment disposades. Disponible per separat. SATB, SAB, 2-part i ShowTrax CD. Rendiment Temps. Aprox. 45.