Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures $4.34

Original

Paul Mealor. Wherever You Are - SATB Version. Sheet Music. SATB. Piano Accompaniment. SATB. PFA. Gareth Malone. Military Wives’ Choir. --.

Traducció

Paul Mealor. Wherever You Are - SATB Versió. Partitures. SATB. Acompanyament de Piano. SATB. PFA. Gareth Malone. Military Wives’ Choir. --.

Original

Arranged for SATB chorus and Piano accompaniment. Commissioned by Gareth Malone for Series Four of BBC TV's 'The Choir' and first performed by Malone and the Military Wives' choir as part of The Royal British Legion's Festival of Remembrance at the Royal Albert Hall on 12th November 2011 in the presence of Her Majesty The Queen. A favourite for the 2011 Christmas Number One, with support from radio DJ Chris Evans who has suggested every choir in the country should sing this song, it's the biggest threat to X-Factor chart domination this year. The text is taken from poems, letters and prayers written by the Military Wives, selected and adapted by Paul Mealor, and a passage from the Book of John. Wherever you are, my love will keep you safe. My heart will build a bridge of light, across both time and space. Wherever you are, our hearts still beat as one,. I hold you in my dreams each night, until your task is done. Light up the darkness, my wondrous star,. Our hopes and dreams, my heart and yours, forever shining far. Light up the darkness, my prince of peace. May the stars shine all around you, may your courage never cease. Wherever I am, I will love you day by day,. I will keep you safe, cling on to faith, along the dark, dark way. Wherever I am, I will hold on through the night. I will pray each day, a safe return, will look now to the light. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. John 15. 13.

Traducció

Arreglat per SATB cor i acompanyament de Piano. Encarregat per Gareth Malone per a la Sèrie Quatre de la BBC TV de 'El Cor' i estrenada per Malone i el cor de Military Wives 'com a part del Festival de la Royal British Legion del Record al Royal Albert Hall el 12 de novembre de 2011 a presència de Sa Majestat La Reina. A favourite for the 2011 Christmas Number One, with support from radio DJ Chris Evans who has suggested every choir in the country should sing this song, it's the biggest threat to X-Factor chart domination this year. El text està pres de poemes, cartes i oracions escrites per les dones militars, seleccionades i adaptades per Paul Mealor, i un passatge del llibre de John. Siguis on siguis, el meu amor et mantindrà fora de perill. El meu cor va a construir un pont de llum, a través de temps i espai. Sigui on sigui, els nostres cors encara bateguen com un,. Et tinc en els meus somnis cada nit, fins que la seva tasca es fa. Il·lumina la foscor, la meva estrella meravellosa,. Les nostres esperances i somnis, el meu cor i el teu, sempre brillant lluny. Il·lumina la foscor, el meu príncep de la pau. Que les estrelles brillar al seu voltant, que el teu coratge mai cessar. Allà on estigui, t'estimaré dia a dia,. Vaig a mantenir fora de perill, s'aferren a la fe, en el camí fosc, fosc. Allà on estigui, vaig a aferrar-me a través de la nit. Resaré cada dia, un retorn segur, vaig a mirar ara a la llum. Ningú no té un amor que aquest, que un posi la seva vida pels seus amics. Joan 15. 13.