Instruments
Ensembles
Genres
Compositors
Artistes

Partitures $7.10

Original

Claire Liddell. Five Orkney Scenes. Sheet Music. Voice, Piano Accompaniment. VCE. PFA. Claire Liddell.

Traducció

Claire Liddell. Cinc escenes Orcades. Partitures. Veu, Acompanyament de Piano. VCE. PFA. Claire Liddell.

Original

These Five Orkney Scenes form a delightful song cycle for female Voice with Piano accompaniment, evoking imagery of the Orkney Island archipelago. This book contains the poetry of George Mackay Brown, wonderfully set to music by Scottish composer, Claire Lidell. Pieces include. Old Fisherman with Guitar, Country Girl, Beachcomber, Fisherman's Bride and Roads.

Traducció

Aquests cinc escenes Orcades formen un cicle de cançons per a veu encantadora dones, amb acompanyament de piano, que evoca les imatges de l'arxipèlag Illes Orcades. Aquest llibre conté la poesia de George Mackay Brown, meravellosament posat en música pel compositor escocès, Clara Lidell. Peces inclouen. El vell pescador amb la guitarra, noia del país, Beachcomber, nòvia del pescador i Carreteres.